Vitajte na www.maristav1.sk

Odvoz odpadu • Zemné práce

Kontaktujte nás

Uvažujete o využití našich služieb?

10 ročné skúsenosti

Kto sme

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby pri odvoze a likvidácii odpadu. Vykonávame odvoz veľkokapacitných kontajnerov, výkopové, zemné a búracie práce, zabezpečujeme dovoz zeminy a zásypového materiálu, štrkopiesky, makadam, okrasné kamene, a iné. Disponujeme a vykonávame prácu vlastnými stavebnými strojmi.

 

Špecializujeme sa hlavne na územie okresov Senec, Galanta, Dunajská Streda, Bratislava a širšieho okolia.

NAŠE SLUŽBY

Našou hlavnou činnosťou je krátkodobý prenájom kontajnerov za účelom likvidácie.

Zmiešaný odpad

rôzne druhy odpadu

Stavebný odpad

betón, tehly, dlaždice, obkladačky, keramika, suť

Objemný odpad

plasty, obaly, drevo, komunálny

Bio odpad

tráva, lístie, konáre